Fysioterapia

Mitä on fysioterapia?

 

Fysioterapian erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia ja apuvälinepalvelut.

Fysioterapiaa tarvittaan kun liikkumis -ja toimintakyky ovat  rajoittuneet tai ovat uhattuina ikääntymisen, vamman, sairauden, kivun, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.

Ihmisen aktiivisuutta  ja liikkumiskykyä autetaan palautumaan fysioterapian avulla, niin että hän voi toimia yhteiskunnassa aktiivisesti.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen, joka on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon. Toimintaa valvovat  aluehallintovirasto sekä sosiaali -ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto VALVIRA.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa ja arjen toimintoja ohjaava. Fysioterapeuttisen tutkimuksen ja arvioinnin pohjalta asetetaan tavoitteet ja tehdään suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan ja muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa moniammatillisessa työryhmässä.

Ota yhteyttä.